Trauma en Rouwverwerking

Rouw

Het verlies van een dierbare, een land, een dier of jezelf is een zeer ingrijpende gebeurtenis. De intensieteit van rouw is te vergelijken met de intensiteit van een trauma. Het maakt diepe wonden en laat sporen na die tientalle jaren nog een belemmernde werking hebben en levenslust verminderen.

Trauma

Een trauma ontstaat na een ingrijpende of schokkende gebeurtenis. Iets dat je hebt meegemaakt of gezien. Het kan een op zichzelfstaande ervaring zijn zoals een ongeluk, overval,  of verkrachting maar ook om een opeenvolging van ervaringen zoals sexueel misbruik, geweld of geestelijke mishandeling binnen de gezinssituatie of pesten of buitensluiten op school of het werk.

De gebeurtenis hebben diepe indruk gemaakt en gevoelens van angst, machteloosheid of afschuw opgeroepen. En als het een aaneenschakeling van gebeurtenissen op jonge leeftijd betreft heeft het kind vaak al vroeg conclusies getrokken over zichzelf die beinvloeden hoe de wereld wordt ervaren.

Diepe overtuigingen als; Ik ben niet goed genoeg, Ik mag niet zijn wie ik ben of, Ik ben niet welkom, kleuren en beïnvloeden  iemands leven.

Heling

Een sessie rouw- en trauma verwerking is gericht op heling en verlichting.

In een aantal sessie maak je ahw een reis waarbij pijn, herinneringen, beelden, sensaties rondom een bepald thema of negatieve overtuigingen kunnen worden losgelaten. Het helpt gekwetste delen van jezelf te helen. Ook leer je te zien wat je nodig hebt en wat jou behoeften zijn. Hierdoor ben je meer in staat bent krachtig, levensluchtig en met een open hart de wereld tegemoet te treden.

Ik werk met een combinatie van EMDR, Schematherapie, Sjamanistische- en Ademtechnieken.

 Wil je meer weten over mijn werkwijze ?

Of een afspraak maken?